fbpx
Tin tức

Thứ sáu đen tối

Thứ sáu đen 1

Nó diễn ra mỗi năm một lần và chúng tôi biết bạn đã chờ đợi nó.

Từ 00:00 thứ sáu, ngày 24 tháng 11 đến 23:59 thứ bảy ngày 25 tháng 11, chúng tôi sẽ giảm giá đặc biệt từ 40% lên đến 70% giảm giá bình thường cho ALMOST tất cả các mặt hàng.

Giá chiết khấu sẽ được áp dụng cho TẤT CẢ khách hàng và cho cả các đơn đặt hàng, vì vậy bạn biết mình sẽ nhận được giá đặc biệt

Mua sắm vui vẻ!

CHYMEOCHY

viVI