fbpx

Giảm giá ngày phụ nữ

Thưa các quý cô, đó là ngày của chúng ta hàng năm

Năm nay, chúng tôi đang giảm giá mạnh cho TẤT CẢ các mặt hàng

Nhận giảm giá lên đến 30% chỉ vào ngày 7 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 năm 2018

Bests,

CHYMEOCHY

viVI