fbpx
Tin tức
Phần thưởng mùa lễ hội 1

Phần thưởng mùa lễ hội

Phần thưởng mùa lễ hội 2

Trong tháng 12 này, CHYMEOCHY xin dành t? Ng các khách hàng yêu quý c? A mình? U? Ãi cho mùa l? h? i nh? sau:

Khách hàng s? nh? n ??? c 1 voucher cho l? n mua s? m ti? p theo t? i CHYMEOCHY v? i giá tr ?:

 • Gi? M giá 5% trên t? Ng hóa đơn c? Al? N mua hàng ti? P theo v? I các hóa ?? n trên 6.000.000?
 • Gi? M giá 10% trên t? Ng bill c? Al? N mua hàng ti? P theo v? I các hoá ?? n trên 10.000.000?

? i? u ki? ns? d? ng:

 • Voucher có giá tr? S? d? ng ?? n ngày 31/3/2020
 • Voucher không có giá tr? quy ?? i thành ti? nm? t
 • 1 voucher ch? ??? c áp d? ng cho 1 l? n mua hàng
 • Voucher không áp d? Ng v? I hàng gi? M giá

tiếng Anh

Các nàng ơi, mùa lễ hội sắp đến rồi. Tận hưởng phần thưởng của chúng tôi cho kỳ nghỉ lễ sắp tới này như sau:

Trong tháng 12, bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng cho lần mua hàng tiếp theo với giá trị:

 • 5% OFF với giá trị hóa đơn từ 6.000.000đ trở lên
 • 10% OFF với giá trị hóa đơn từ 10.000.000 VND trở lên.

Điều khoản sử dụng

 • Voucher có giá trị đến ngày 31 tháng 3 năm 2020
 • Không đủ điều kiện chuyển đổi thành tiền mặt
 • 1 voucher chỉ được áp dụng cho 1 lần mua hàng
 • Voucher không áp dụng cho các sản phẩm bán hàng

Tr? l?i

Email c?a b?n s? không ???c hi?n th? công khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

viVI